The Sparse Kegful - Have A Break. Have An Connolly.

Renovering av min Volvo 240

Om man renoverar en gammal bil måste man se till att det finns ordentligt med smörjmedel till alla delar. Jag vet inte om det är så att man kan göra det på samma sätt som man gör med båtar där man trycksätter delar med olja. Det är i alla fall ett bra sätt att komma över problem med smörjningen som annars kan uppstå. Kan man göra något mer med gamla bilar? Man kan göra mer än att bara sitta på locket och göra inget. jag tycker att man bör ta hand om gamla bilar med smörjmedel från Uppsala.